ADP Global CMS ADP Global CMS ADP Global CMS
 
پيوند با ما
ماهنامه اینترنتی ایران دیدار چاپ
تهران

آدرس:
info@irandidar.com
irndidar@gmail.com

تلفن: 22888679
نمابر: 22888679

اطلاعات: با همکاری انجمن نویسندگان ایران دیدار: ولی الله شمشیربندی دکتر سید عباس مصباح مهندس بابک مفیدی میثم نظمی احسان یغمایی سردبیر و ویراستار: مهرداد شمشیربندی

تماس
 

برای تماس با ما از فرم زیر استفاده کنید:
 
ADP Global CMS ADP Global CMS ADP Global CMS