ADP Global CMS ADP Global CMS ADP Global CMS
 
سرهنگ نجاتی ، پژوهشگری میهن دوست نسخه PDF چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط Agrin7Admin   
12 مهر 1387 ساعت 22:21

سرهنگ نجاتی ، پژوهشگری میهن دوست

نویسنده : میثم نظمی

 

... از نیمه ی دوم دهه ی چهل خورشیدی ، فعاليت های سياسی و مبارزه های آشکار سیاسی متوقف شد و در بطن جامعه به ويژه در نزد جوانان و دانشجويان تمایل به سوی نبردهای قهرآميز به وجود آمد . از اين رو سرهنگ نجاتی نیروی خود را متوجه نگارش و ترجمه ی كتابهای تاريخی مستند کرد كه شامل اطلاعات و اخبار و تحليل هایی از نهضت های آزادیبخش در سطح جهان و به ویژه جهان سوم می شد ...

آ

 

Image 

 

   آقای میثم نظمی در سال ۱۳۶۰ در شهر اراک متولد شد. تحصیلات خود را در رشته ی حقوق قضایی و تا مقطع کارشناسی دنبال کرد. ایشان در نشریاتی چون ایرانمهر، مدرسه و سایت های گوناگون اینترنتی مقالاتی به چاپ رسانده است. او هموند انجمن نویسندگان ایران دیدار است .

 


 

سرهنگ نجاتی ، پژوهشگری میهن دوست

نویسنده : میثم نظمی

 

سرهنگ غلامرضا نجاتی به سال 1297 خورشیدی در اراک و در خانواده ای كشاورز، زاده شد و پس از گذراندن تحصيلات ابتدایی و متوسطه وارد دانشكده ی افسری نيروی هوایی در رشته ی خلبانی گرديد. در دوران تحصيل، برتری اش نسبت به بیشتر همدوره های خود اين بود كه تحت تاثير آموزه ها و جو غالب در ارتش آن روزگار قرار نداشت. او به جای اطاعت از فرمانده و وفاداری نسبت به شاه، مسووليت و وفاداری نسبت به ملت و میهن خود و فرمانبری از وجدان و منافع ملی را برگزيد . به اين جهت به محض شروع نهضت ملی و ماجرای ملی شدن صنعت نفت به رهبری دكتر محمد مصدق به گروه افسران ناسيوناليست پيوست .  آنان دسته ی افسران ملی را در دستگاه ارتش تشكيل دادند و به پشتیبانی صميمانه از جنبش و حكومت دكتر مصدق پرداختند. از جمله افراد آن گروه می توان به سرتیپ دکتر شایان فر ، سرهنگ علی اکبر غفاری ، سرهنگ جواد صادقی ، سروان حسین حجازی و سرهنگ محسن پگاهی اشاره کرد .

 Image

 سرهنگ غلامرضا نجاتی

رفتار و مواضع مرحوم نجاتی در نيروی هوایی همواره در دو جبهه بود : اول پاسداری و دفاع از حريم منافع و مصالح ملی كه در آن روزگار در نهضت ملی متبلور بود و دوم عدم پیروی كوركورانه و مقابله با جريان های ناسالم و ناپاک برخی فرماندهان . به همين جهت در نخستين سال پس از كودتای 28 امرداد 1332 بدون هيچ دليل اداری و نظامی او را به دوردست یعنی به تربت جام  و تربت حيدريه و بعد از آن به بلوچستان و چابهار منتقل و در واقع تبعيد كردند و تا سال 42 وی بخش عمده ی خدمت خود را در محروميت از زندگی در تهران سپری كرد و تا درجه ی سرهنگی پيش رفت.

در مهرماه 1342 هنگامی كه حکومت برای نخستين بار بعد از كودتا يک گروه مبارز ملی – مذهبی يعنی سران و کُنشگران نهضت آزادی را به دادگاه نظامی كشانيد و آنها را متهم به تشكيل جمعيتی با مرام و روش ضد سلطنت مشروطه و نيز اهانت به شاه کرد ، سرهنگ نجاتی بدون پیشینه ی حزبی و ارتباط قبلی با زندانيان مزبور، با توجه به دانش خودآموخته ای که از علم حقوق داشت و بنا بر همان عرق ملی و صفت مبارزه با ظلم و استبداد، همراه با افسران ديگری با همين مرام، به محض مراجعه ی آيت آلله طالقانی، دكتر عباس شيبانی و ابوالفضل حكيمی، وظيفه ی وكالت و دفاع از متهمان را در دادگاه نظامی قبول کرد. پذيرش وكالت از طرف اين افسران و فعاليت صادقانه ی آنها برای گروه محاكمه شوندگان در آن روزگار نعمتی بود که هنوز بیش از چهار ماه از قيام 15 خرداد نگذشته بود و فضای سياسی و امنيتی، كشور را فرا گرفته بود . حکومت كوچكترين زمزمه ها را به سختی سركوب می كرد و به تفرقه افكنی در ميان گروه های مبارز می پرداخت . در چنين شرايطی پذيرش دفاع از متهمانی كه گناه و اتهام اصلی آنها ایجاد حلقه ی اتصال و پيوند بين مبارزات سياسی و ملی بود، عملی بسيار خطرناک شمرده می شد، چرا كه وكالت چنان متهمانی حكايت از ايستادن در برابر شاه و سياست های پشتيبان او می كرد ؛ لذا اين پذیرش ضمن دلاوری در حد از جان گذشتگی، به درايت و روشن بينی و تحليل درست از شرايط هم نياز داشت و دستگاه نظامی و ارتشی آن روزگار كمتر چنين مردمانی را تربيت می كرد يا به آنها ميدان رشد و پویایی می داد.

به هر حال دادگاه نظامی بدوی و تجديد نظر طی نه ماه و در حدود 70 جلسه از شجاعت و درايت وكيلان و متهمان، سرشار گرديد . بنا به تصديق همه ی کسانی كه پیوسته در جلسه های دادگاه شركت می كردند اين دادگاه پس از محاكمه ی نظامی دكتر محمد مصدق به سال 1332 تنها دادگاهی بود كه در آن بر خلاف دیگر دادگاه های نظامی در تمام مدت محاكمه، ابتكار عمل در دست متهمان بود، نه دادگاه و دادستان. و اين مهم به نیروی همت و کاردانی وکیلان مدافع از جمله سرهنگ نجاتی و پايداری و شجاعت متهمان امكان پذير شد.

سرهنگ نجاتی كه تا شروع دادگاه نظامی در 30/7/42 همراه با سرهنگ دكتر علميه ،افسر شاغل در امور اداری (و نه نظامی) بود در فاصله ی جلسه اول و دوم دادگاه بازنشسته شد ! اين پاداش میهن دوستی و حس مسووليت ملی و مردمی او بود.

از نیمه ی دوم دهه ی چهل خورشیدی ، فعاليت های سياسی و مبارزه های آشکار سیاسی متوقف شد و در بطن جامعه به ويژه در نزد جوانان و دانشجويان تمایل به سوی نبردهای قهرآميز به وجود آمد . از اين رو سرهنگ نجاتی نیروی خود را متوجه نگارش و ترجمه ی كتابهای تاريخی مستند کرد كه شامل اطلاعات و اخبار و تحليل هایی از نهضت های آزادیبخش در سطح جهان و به ویژه جهان سوم می شد. بدين طريق دانش و اطلاعات مردم ، به ويژه نسل جوان را نسبت به انقلاب های رهايی بخش بالا می برد و اين خود در دوران ركود فعاليت های علنی سياسی بسيار مفيد می بود و در عين حال، خوراک فکری برای وابستگان جنبش های مسلحانه فراهم می کرد .

كتابهایی كه در اين دوره از او منتشر شد عبارت اند از : جمال عبدالناصر پيرامون شخصيت او و جنبش ناسيوناليسم عرب و جنگ ژوئن 67 تا درگذشت جمال عبدالناصر ، يک ويت كنگ، يک مليون دلار پيرامون جنگ رهایی بخش تاريخی ويتنام ، پاتريس لومومبا و نهضت استقلال طلبی كنگو ، مارشال پتن و نهضت مقاومت فرانسه .

مرحوم نجاتی از سال 1355 برای استفاده از فضای آزاد تری برای مبارزه و نيز دستيابی به منابع و مدارک مهم تاريخی در مورد نهضت ملی، به آمريكا سفر كرد و عمده ی مدارک و اسناد حركت بعدی خود را در جهت تدوين تاريخ نهضت ملی و انقلاب در اين دوران تهيه كرد. در سال 1358 مجدداً به ايران بازگشت و شروع به نوشتن درباره ی تاريخ نهضت ملی شدن نفت نمود و در واقع در اين دوره است كه مرحوم نجاتی به مقام مورخ نهضت ملی و سپس تاريخ معاصر دست می یابد. تا آن زمان پيرامون نهضت ملی و حكومت دكتر مصدق به جز اخبار شفاهی يا بعضی مقاله های كوتاه، كتابهای مدون چندانی در انتشارات داخل كشور وجود نداشت و با گذشت قريب به سی سال از دوران نهضت، بيم آن می رفت كه اين جريان بزرگ و عميق تاريخی و ملی، از حافظه ی نسل های جديد فراموش شود . به اين جهت بود كه اولين قدم سرهنگ نجاتی پس از انقلاب جمع آوری اسناد و تدوين كتاب تاريخی مستندی درباره ی آن جنبش بود و وی با كوشش و دقت همه ی تلاش خود را صرف اين مهم نمود تا اينكه در سال 1363 كتاب تاريخ جنبش ملی شدن نفت آماده شد و آن را برای چاپ به شركت سهامی انتشار سپرد. اين كتاب به فاصله ی كمی 5 بار به چاپ رسيد و هر چاپ با مطالبی افزوده و اصلاحاتی تازه منتشر گرديد.  سپس نوشتار اسرار كودتای 28 مرداد اثر تحقيقی پروفسور گازوفسكی و عده ای از محققان ايرانی را ترجمه نمود و سپس در سال 66 كتاب سه گزارش را با حواشی و پيشگفتار به چاپ رسانيد. اين سه كتاب در مجموع يک دوره ی كامل از نهضت ملی شدن نفت و حوادث قبل و بعد از آن را شامل می شد . بی گمان تا آن زمان درباره ی ملی شدن نفت، هیچ كتاب مستند و تاريخی در سطح آن منتشر نشده بود . کتاب هایی که غلامرضا نجاتی را شايسته ی نام «پدر تاريخ معاصر» ايران نمود و بالاخره در همين سالها به تدوين و تاليف مهمترين اثر خود يعنی تاريخ مبارزات و تحولات 25 ساله از مرداد 32 تا بهمن 57 پرداخت كه در سال 1373 منتشر شد و مورد استقبال قرار گرفت .

Image

مرحوم نجاتی پس از انتشار تاريخ 25 ساله به جمع آوری و تدوين كتاب خاطرات مهندس بازرگان تحت نام 60 سال مقاومت و مخالفت با استبداد پرداخت كه جلد اول آن پس از درگذشت مرحوم بازرگان منتشر گرديد و جلد دوم آن هم چاپ شد و سپس كتاب ديگری را به نام مصدق ؛ سالهای مبارزه و مقاومت در 2 جلد آماده ی چاپ کرد و سپس دو كتاب كوچک را یکی به نام تهاجم و دیگری به نام ماجرای كودتای سرلشگر قرنی نشر داد. سرهنگ نجاتی فردی نظامی و آشنا به تاريخ نظامی بود و از تجربه ی تاريخ نگاری ملی نیز برخوردار بود، بنابراین پس از جنگ هشت ساله ی ایران با عراق دست به جمع آوری اسناد و مداركی برای تدوين تاريخ جنگ زد ؛ ولی دستگاه های دولتی كه در اين زمينه می توانستند عمده ترين اسناد را در اختيار وی بگذارند از تصميم و همت او استقبال نكردند و كمک های لازم را دريغ داشتند. كسی شايسته تر از سرهنگ نجاتی برای اين كار مهم نبود ولی متاسفانه بينش انحصارگرانه حتا در مهمترین امور هم نمی تواند جلوی تنگ نظری را بگيرد .

سرهنگ غلامرضا نجاتی، نمونه ای از يک مرد وطن دوست و عاشق خدمت به ملت و ميهن بود . مردی بود فعال ، با پشتكار، منظم، سالم، ورزشكار و پر دستاورد که سرانجام پس از يک ماه رنج بردن از بيماری در سال 1376 از اين جهان سفر کرد... یادش گرامی باد !

 

نظر ها
افزودن جدید
ناشناس   |217.218.78.xxx |2008-10-29 16:27:53
besyare galeb boobd/man yek arteshy hastam
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
آدرس سایت:
عنوان:
قالب نوشته:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 

3.20 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

تاریخ بروز رسانی ( 14 آبان 1387 ساعت 00:27 )
 
< بعد
 
ADP Global CMS ADP Global CMS ADP Global CMS