غرب مهجور و دور دست، نه تلاطم تاريخی كردستان و لرستان را داشته است كه با مرور وقايع بزرگ به خاطر بياورندش و نه تنعم و هياهوی نفت را كه با آن بشناسندش. ايستاده است آنجا در دامنه ی قلاويز، تكيه به زاگرس دارد و رو به جلگه های فرات و كارون. چشم دوخته است به بيابان های دور دست در حالی كه كمتر نشان دارد از روزگاران سرسبزی و خرمی زاگرس. يكی از كوچک ترين استان های ايران اگر چه نام يكی از قديم ترين اقوام ايران زمين را برخود دارد اما در مسيرهای كم گذر پشتكوه گويی از خاطره ها رفته است.

گذر همگان: ييلاقات زاگرسی ايلام مشهور هستند. آبدانان و شيروان و چرداول و همه ی راهگذرهايی كه از سمت لرستان به اين استان می آيند بهاران بسيار زيبايی دارند. از ايلام گرمسيری دهلران هم چند جای ديدنی دارد، كه از جمله می توان به آب گرم آن اشاره كرد. در سال های اخير آثار و نشانه های جنگ تحميلی نيز از جمله جاذبه های پربيننده ی استان ايلام بوده است.

سفارش ويژه: سفر به ايلام می تواند بخشی از برنامه ی ديدار از لرستان يا ايلام باشد. می توان از لرستان به ايلام رفت، ابتدا بخش شمالی و مرتفع آن را ديد. بعد پايين تر آمد به سمت منطقه ی جنوبی و گرمسيری استان، از دهلران می توان جاده ی انديمشک را پيش گرفت و به خوزستان رفت. مسافران بسياری به خوزستان و لرستان می روند. اگر فقط درصد معدودی از آنها در اين مسير قدری راه خود را كج كنند و به ايلام هم سری بزنند، سهمی خواهند داشت در رونق پشتكوه و تشويق مردمان آن كه بوم زاد خود را دوست داشته باشند و قصد جلای از آن نكنند.

توصيه ی مسافر: در جاده های پرگذر تردد كنيد. با مردم محلی صميمی تر بشويد و انتظار هتل های پرستاره را نداشته باشيد. اينجا اصفهان و مشهد نيست.

 


 

نظر ها
افزودن جدید
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
آدرس سایت:
عنوان:
قالب نوشته:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 

3.20 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."